Friday, March 4, 2011

იავნანამ რა ჰქმნა

იქნება გოგო და ბიჭი ასარჩევად.
I ფურცელი -შოფელ ვაშლოვანში ცხოვრობდა ზურაბ ქართველაძის ბედნიერი ოჯახი, მაგრამ ერთ დღეს ორმა ლეკმა ქართველაძეებს მოსტაცა ერთადერთი ქალიშვილი 3 წლის ქეთო.
II ფურცელი -დაეხმარეთ მშობლებს შვილის დაბრუნებაში.
I ეტაპი- დავადგინოთ გატაცებული ქეთოს ადგილსამყოფელი! (ეს ეწერება ზემოთ და ქვემოთ პირდაპირ მოცემული იქნება დავალება) I დავალება-  იპოვეთ საქართველოს რუკაზე ქეთოს მშობლიური კუთხე.(რუკა არის მოცემული და კახეთზე დაწკაპების შემთხვევაში გამწვანდება ის ადგილი, რუკაზე თბილისი იქნება ნაჩვენები)
II დავალება- მოცემული საგნებიდან შეარჩიეთ, კახეთისთვის დამახასიათებლები
1.         ვაზი ყურძნით
2.         ქვევრი
3.         გიდელი
4.         კახური ქუდი
5.         ყაბალახი
6.         ლიმონი
7.         ჩურჩხელა

 ყოჩაღ! თქვენ წარმატებით შეასრულეთ 2ვე დავალება. (და ქვემოთ ხაზზე) პასუხი: ქეთო დაღესტანშია
 II ეტაპი
სად არის  დაღესტანი? (გამოვა რუკის დაშლილი ნაწილები კახეტი იყოს და დანარცჰენი მიელაგოს.ქვემოთ წარწერა.)ააწყვეთ რუკა. რუკის ნაგლეჯის მიწებებისას ეწერება ამ კუთხის სახელი, რუკის აწყობის შემდეგ გაწითლდება დაღესტანი.
III ეტაპი
დაღესტანში შესვლის უფლება რომ მოიპოვოთ უნდა შეასრულოთ შემდეგი დავალებები:
გამოჩნდება მდინარე , ნაპირზე აწყვია მორები და ყოველი სწორი პასუხის შემთხვევაში ემატება თითო მორი.
I დავალება- დააკავშირეთ მოთხრობასთან შემდეგი ფრაზეოლოგიზმი: “ჩაილურის წყალი დალია“
პასუხები 1. ლეკებმა ქეთო გადაიყვანეს დაღესტანში (სწორი პასუხი), 2. ჩაილური რწყავდა კახეთის ზვრებს, 3.  მაგდანი სასოწარკვეთილია შვილის დაკარგვის გამო. 
II. თავჩაღუნული კუდაბზეკილია
III. აბუჩად ჰყავდათ აგდებული
IV. ქუდზე კაცის გამოყვანა
V. მასზე მზე ამოდიოდა
ამის შემდეგ ტივი აიგო და გადავედით მდინარეზე.
II დავალება- გადავლახოთ ტყე, მოთხრობის მიხედვით დაალაგეთ სწორი და არასწორი პასუხები:
აქ იქნება ოტკუტხედი სჰიგნიტ ეწერება სწორი და გვერდზე არასწორი და ამის ქვემოთ დაალაგებენ პასუხებს.
როგორი ურთიერთობა ქონდათ ლეკებსა და ქართველებს
1.         ტკბილი განწყობილება(სწორი)
2.         დიდი მეგობრობა(სწორი)
3.         სულ 5 პასუხი
დაალაგოს სწორი და არასწორი პასუხები
უნდა მონიშნოს სწორი პასუხები
III დავალება- რისი წარმოებით იყვნენ განთქმული ლეკები (ჩამოთვლილია სიტყვები აბრეშუმი ბრინჯი, ნაბადი.
ბატონებსჰი იყოს ეს სიტყვები ცჰაწერილი, სწორ პასუხზე გამწვანდეს ბუტტონ ი და არასწორზე გაწიტლდეს)
                                                                        IV ეტაპი
ქეთოს მოტაცებიდან გავიდა 10 წელი, იგი ლეკ ქალად იქცა, მას ნაიბი და მისი ცოლი ღვიძლ მშობლებლად მიაჩნდა, ამიტომ ზურაბი იძულებულია მოიტაცოს საკუთარი შვილი.
დაეხმარეთ ზურაბს.
I დავალება- (I პუგურა ზურაბი და მაგდანი, II ქეთო, III ნაიბი და მისი ცოლი, IV 2 ლეკი, ესენი დგანან ეკრანზე ქვემოტ) შეუსაბამეთ მოცემული თვისებები პერსონაჯებს.
თეთრი ბამბის ქულასავიტ, ბაჯაჯგუნა, პურადი, ცქრიალა, მოტიკტიკე, წყალწაღებული, ოქროს გულის პატრონი, აბუჩად აგდებული, ღატაკი, ძაღლურად მცხოვრები, ბრიყვი, მდიდარი, ნაზი გულის პატრონი, ძალაუფლების მქონე.
V ეტაპი
ქეთო სახლში დაბრუნდა, მაგრამ ვერ იცნო მშობლები და ვერც მშობლიური ენა გაიხსენა.
დაეხმარეთ ქეთოს მშობლიური ენის გახსენებაში.
I დავალება- (ლექსიკური ერთეულების განმარტება დავწერტ სიტყვებს და მის ქვემოტ მიუსვამს ბავსჰვი განმარტებას)დაუკავშირეთ სიტყვებს მისი მნიშვნელობები 
1.         ფეშქაში- საჩუქარი    
2.         თარი- საკრავი
3.         სანოვაგე- სურსათი
4.         ანკარა - წმინდა
5.         კარაპანი   - ღია დერეფანი
6.         ზვარი- ვენახი
II დავალება- სწორი და არასწორი ფორმების გამოცნობა ()
ბოლოს ინფორმაცია-  ყოჩაღ! თქვენ დაეხმარეთ ზურაბსა და მაგდანს შვილის დაბრუნებაში.

 ქეთოს მხოლოდ იავნანამ გაახსენა დედა და მშობლიური გარემო, მოუსმინე მელოდიას აქ ----

Saturday, February 26, 2011

ბმულები/ ელექტრონული საგანმანათლებლო თამაშების ბმულები

http://buki.ge/programs-list.html   აბოს ცხოვრების გზა

http://www.agame.com/game/romeo-wherefore-art-thou.html  რომეო და ჯულიეტა

http://www.sporcle.com/games/shakespeare.php  შექსპირი/ ნაწარმოების თარიღები

http://www.gamehouse.com/online-games/midnight-mysteries-the-edgar-allan-poe-conspiracy-online  ედგარ ალან პო/ ნივთების მოძებნა

http://www.bbc.co.uk/arts/multimedia/dickens/ დიკენსის ლონდონი

http://www.alysion.org/hangsave/savetwain.html "ჩამოხრჩობანა", მარკ ტვენი